Carpet Design Award 2019

Carpet Design Award Winner 2019
Category Best Studio Artist Design
“Create & Connect: The Chameleon Carpet”                            via GIPHY